آموزش چنگ یا هارپ - درس اول

آشنایی با چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس دوم

تنظیم یا تیونینگ چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس سوم

نحوه ی قرار گرفتن پشت و نشستن هنگام نواختن چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس چهارم

موقعیت و حالت دستها در هنگام نواختن چنگپست را به اشتراک بگذارید:

پست های مرتبط:

0 کامنت

ارسال کامنت

captcha