آموزش چنگ یا هارپ - درس اول

آشنایی با چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس دوم

تنظیم یا تیونینگ چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس سوم

نحوه ی قرار گرفتن پشت و نشستن هنگام نواختن چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس چهارم

موقعیت و حالت دستها در هنگام نواختن چنگآموزش چنگ یا هارپ - درس پنجم

وضعیت دست ها و انگشتان، هنگامی که پشت چنگ قرار میگیرید.پست را به اشتراک بگذارید:

پست های مرتبط:

0 کامنت

ارسال کامنت

captcha