عود خانی
محصول

عود خانی

با شاهد شوخ و شنگ و با بربت و نی کنجی و فراغتی و یک شیشه می

عود خانی مدل عراقی
محصول

عود خانی مدل عراقی

ساز عود متعلق به خانواده ی سازهای زهی مضرابی است و معمولا به وسیله یک مضراب پلاستیکی نواخته میشود. این ساز علاوه بر ایران در کشور های دیگر نیز یافت میشود.

عود خانی مدل ترکی
محصول

عود خانی مدل ترکی

این ساز تاریخی‌ در موسیقی سنتی خاورمیانه و شرق آفریقا نیز استفاده می‌شود.