ترومپت سوزوکی
محصول

ترومپت سوزوکی

صدایی پر جنب و جوش گرم و متمرکز

ترومپت باخ
محصول

ترومپت باخ

وینسنت باخ استعدادهای منحصربه‌فرد خود را به عنوان یک نوازنده ماهر و یک مهندس با استعداد ترکیب کرد تا سازهای برنجی با کیفیت صدای بی‌نظیر خلق کند.