بهترین تقویت کننده برای پیانو

بهترین تقویت کننده برای پیانو

اگر به دنبال تقویت خارجی پیانو خود هستید، آمپلی فایر برای پیانو ساده ترین راه حل است. برای استفاده در خانه (تمرین، ضبط) و مکانهای کوچک به خوبی کار می کند. مارک ها مختلف ،با زیبایی و اندازه های زیادی برای انتخاب وجود دارد، اما عوامل اصلی که باید در نظر گرفته شوند کیفیت، عملکرد و بودجه هستند.