همه چیز در مورد سوند بورد یا دک پیانوی آکوستیک

همه چیز در مورد سوند بورد یا دک پیانوی آکوستیک

وظیفه دک یا سوند بورد این است که به عنوان مبدل عمل کند و ارتعاشات سیم ها را به امواج قابل شنیدن تبدیل کند. پوسته درام را در نظر بگیرید که لبه آن در اطراف لبه ها وصل شده است، سوند بورد پیانو نیز آزادانه در وسط می لرزد و لبه ها به لبه پیانو چسبانده می شوند. این ارتعاش از تخته به ما امکان می دهد صدای پیانو را بشنویم که بدون صفحه صدا در واقع لرزش سیم فقط یک زمزمه است نه صدای دلنشین پیانو.