سیم گیتار ساوارز مدل T50R
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل T50R

اوجی درخشان، وضوحی متعادل و باسی پر قدرت

سیم گیتار ساوارز مدل 520P
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل 520P

صدای عالی، احساس بهتر انگشتان و همچنین لحن و قابلیت نوازندگی بهتر سیم های ساوارز با مارک ها و انواع دیگر قابل مقایسه نیست.