تمپو وی دی
محصول

تمپو وی دی

داربوکا یا تمپو نوعی طبل است که بخشی از دسته بزرگتری از درام ‌ها به نام goblet drums را تشکیل میدهد. آنها درام های مهمی هستند به این معنا که یک فرصت عالی را برای یادگیری نواختن انواع درام در اختیار شما قرار می دهند.