پیانو دیجیتال کورگ مدل  LP-380
محصول

پیانو دیجیتال کورگ مدل LP-380

تاچ و صدایی که از یک پیانوی تولید ژاپن انتظار دارید.