ویولن الکتریک یاماها مدل YEV104
محصول

ویولن الکتریک یاماها مدل YEV104

صدای طبیعی و پاسخ YEV-104 به نوازندگان اجازه می دهد تا آزادانه بیان موسیقی خود را به نمایش بگذارند.