پدال  پیانو یاماها ساستین
محصول

پدال پیانو یاماها ساستین

پدال دمپر یا پدال ساستین (sustain pedal) یکی از پدال های پیانو است که در صورت استفاده صحیح از آن می تواند ابزار مناسبی برای نواختن پیانو باشد. این پدال به شما کمک می کند تا راحت تر و بهتر پیانو بنوازید.