گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 7P
محصول

گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 7P

سازی مناسب برای یک نوازنده پیشرفته با قدرت و لحن گرم با وزن سبک وقابلیت نواختن عالی

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 7FC
محصول

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 7FC

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 7FC، گیتاری با صدای زنده و پر جنب و جوش، پاسخگو و بلند.