پیانو گرند وبر مدل W-150
محصول

پیانو گرند وبر مدل W-150

طراحی یونیک و زیبا با صدایی که از یک پیانو گرند انتظار دارید.