سیم گیتار ساوارز مدل 570CS
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل 570CS

ثبات کوک اوج عالی و وضوح متعادل