گیتار یاماها مدل C40M
محصول

گیتار یاماها مدل C40M

گیتاری مناسب برای نوازندگانی که پوشش مات را میپسندند.