پیانو کاسیو مدل PX-S1100
محصول

پیانو کاسیو مدل PX-S1100

مهارت عالی مهندسان کاسیو در طراحی و تولید پیانوی دیجیتال نوآورانه به نحوی توانست باریک ترین پیانوی دیجیتال موجود در بازار را بدون قربانی کردن قابلیت نوازندگی و کیفیت، تولید کند.