پیانو رولند مدل RP30
محصول

پیانو رولند مدل RP30

یک پیانو دیجیتال با لحن و ویژگی های خاص برای حمایت از اولین گام های موسیقی شما