پیانو آکوستیک سمیک مدل SU-118
محصول

پیانو آکوستیک سمیک مدل SU-118

پیانو آپ رایت سنتی با رنگ پلی استر براق