سیم گیتار ساوارز مدل T50R
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل T50R

اوجی درخشان، وضوحی متعادل و باسی پر قدرت

سیم گیتار کلاسیک ساوارز مدل 540R
محصول

سیم گیتار کلاسیک ساوارز مدل 540R

دستیبابی به انبوهی از ظرافت و رنگ ها با استفاده از سیم گیتار ساوارز

سیم گیتار ساوارز مدل 520P
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل 520P

صدای عالی، احساس بهتر انگشتان و همچنین لحن و قابلیت نوازندگی بهتر سیم های ساوارز با مارک ها و انواع دیگر قابل مقایسه نیست.

سیم گیتار ساوارز مدل 570CS
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل 570CS

ثبات کوک اوج عالی و وضوح متعادل