سیم گیتار ساوارز مدل T50R
محصول

سیم گیتار ساوارز مدل T50R

اوجی درخشان، وضوحی متعادل و باسی پر قدرت