پیانو آکوستیک یاماها مدل U10H SM
محصول

پیانو آکوستیک یاماها مدل U10H SM

رنگ صدای پیانوهای یاماها متفاوت از برندهای دیگر است