گیتار یاماها مدل C45
محصول

گیتار یاماها مدل C45

شما در هنگام خرید گیتار باید بدانید که از چه نوع چوبی در ساخت گیتار استفاده شده و هرکدام چگونه صدا می‌دهند و مناسب برای چه سبکی هستند.