پیانو یاماها مدل Yamaha YDP 105
محصول

پیانو یاماها مدل Yamaha YDP 105

هر چند سال یکبار یاماها اقدام به آپدیت محصولات خود می کند. در آپدیت های جدید ما معمولا شاهد امکانات و نوآوری های جدیدتری هستیم.

پیانو یاماها مدل P-145
محصول

پیانو یاماها مدل P-145

پیانویی برای نوازندگان مبتدی و حرفه ای