عود خانی مدل عراقی
محصول

عود خانی مدل عراقی

ساز عود متعلق به خانواده ی سازهای زهی مضرابی است و معمولا به وسیله یک مضراب پلاستیکی نواخته میشود. این ساز علاوه بر ایران در کشور های دیگر نیز یافت میشود.