درام ست مپکس مدل TND5254TCYB
محصول

درام ست مپکس مدل TND5254TCYB

یکی از مواردی که مانع از شروع درامینگ توسط جوانان و نوجوانان شده است، هزینه درام کیت است. خرید درام های جدید برای یک کودک خردسال می تواند بسیار پرهزینه باشد اما شرکت Mapex به این موضوع توجه کرده است و درام ست هایی با قیمت بسیار پایین به بازار ارائه کرده است.