فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS-23
محصول

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS-23

نواختن آسان با لحن خالص ملایم