چنگ اهورا طلایی
محصول

چنگ اهورا طلایی

چنگ سازی قدیمی به بلندای تاریخ با نوایی آرامبخش که در میان دوستداران موسیقی طرفداران زیادی دارد.