کیبورد یاماها مدل PSR-F52
محصول

کیبورد یاماها مدل PSR-F52

برای اولین تجربه های نواختن چه راهی بهتر از شروع با یک کیبورد ساخته شده توسط سازنده سازهای مشهور دنیا یعنی یاماها.