پیانو  دیجیتال یاماها مدل P-48
محصول

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-48

همانطور که از اسم این پیانو هم مشخص است در طراحی پیانو دیجیتال یاماها p48 قابلیت حمل یک اولویت در طراحی در نظر گرفته شده است.